Landscaping - zahradní služby

 

Provádíme tyto služby:

 • Údržba a servis zelených ploch (sekání trávníku, odplevelení, hnojení  a další úpravy )
 • Obnova a výsadba komunální zeleně vč. projekce dětských hřišť, dodávka herního mobiliáře, laviček, dřevěných prvků
 • Sadové úpravy v okolí nákupních center a průmyslových objektů
 • Výsadby a rekonstrukce uličních stromořadí
 • Provádění a vyhodnocování auditů zeleně
 • Zakládání a údržba trávníků (kobercové, seté), okrasné záhony
 • Střešní zahrady – zřízení podkladních vrstev s rozprostřením kvalitního substrátu, založení extenzivní nebo intenzivní zeleně výsadbou jednotlivých rostlin či položením předpěstovaných koberců
 • Zpevněné plochy, mlatové a šlapákové cesty, zídky, povrchové kostky
 • Realizace interiérů, zimních zahrad, atrií – dovoz rostlin
 • Zajištění živých květin pro recepce budov, péče o interiérovou zeleň (postřik, výchovný řez apod.)
 • Kácení dřevin a odstranění pařezů
 • Poradenství a plánování  – odborné konzultace